x

Sinh con

Sinh mổ lần 3 có nguy hiểm không?

Sinh mổ lần 3 có nguy hiểm không?

Sinh mổ lần 3 có nguy hiểm không là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Theo các bác sĩ, lần sinh mổ thứ 3 sẽ nguy hiểm hơn so với những lần trước rất nhiều nên mẹ cần chú ý.