x

Địa điểm ăn uống

“Ting ting” lương về, ăn gì?

“Ting ting” lương về, ăn gì?

“Ting ting” có lẽ là âm thanh hạnh phúc nhất thế giới mỗi độ cuối tháng. Tuy nhiên, ai cũng đã từng một lần ở trong tình trạng dù có “hầu bao” nhưng vẫn không trả lời được câu hỏi “hôm nay ăn gì?”, hã...