x

Bệnh trẻ em

Trẻ bị nhiệt miệng phải làm sao?

Trẻ bị nhiệt miệng phải làm sao?

Trẻ bị nhiệt miệng thường rất khó chịu, quấy khóc, bỏ ăn, sụt cân. Nhiệt miệng là một trong những tình trạng xảy ra phổ biến ở mọi lứa tuổi và có thể tái đi tái lại nhiều lần khiến gia đình lo lắng.